Záručné podmienky

 
 
 
  • info@cyklodresy.sk
  • 00421 33 202 35 02 (9:00 - 16:00)

 

 
 
 
Úvod > Záručné podmienky
 
 
 

Štandardná dĺžka záruky na tovar je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu.

 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záruka sa obnovuje v plnej výške od okamihu prevzatia nového tovaru.


Záruka zaniká aj v prípade, že kupujúci vykonal podstatné zmeny alebo úpravy bez vedomia zhotoviteľa.

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe.
Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.

·         Aká je záručná doba na outletovom tovare ?

Na výpredajový tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ako je stanovené zákonom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia